Disclaimer

1. Gebruik van onze website

2. Wie is Cafmeyer NV?

3. Onze Website

4. Links en verwijzingen naar andere websites

5. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

6. Algemene bepalingen

Privacy statement

Omtrent dit privacy statement

Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens

Doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Het gebruik van Cookies

Uw rechten

1. Cookies

2. Waarvoor worden cookies gebruikt?

3. Welke cookies gebruikt Cafmeyer NV?

4. Hoe kan je zelf je cookies instellen?

5. Welke rechten heb je als bezoeker van onze website?

© Cafmeyer NV 2024 | Privacy Statement | Disclaimer | Cookie Statement